Hlavní obsah

hermachen

Sloveso

  1. sich hermachen über etw. Akk vrhnout se do čeho, na co na sladkosti ap.Er hat sich über die Arbeit hergemacht.Vrhl se do práce.
  2. dělat dojem, působit dojmem dobrým, nevalným ap.
  3. von j-m/etw. nadělat z koho/čeho, s kým/čím dělat povyk