Hlavní obsah

užívaný

Vyskytuje se v

užívat: příjemně prožívat genießen*, auskosten, sich vergnügenužívat (si)

haben: etw. Akk im/in Gebrauch habenmít co v užívání, užívat co

maritim: maritimes Klima genießenužívat si mořského klimatu

nehmen: eine Arznei nehmenužívat lék