Hlavní obsah

total

Vyskytuje se v

versagen: Die Schule hat total versagt.Škola totálně selhala.

grogy: total groggy seinbýt absolutně grogy

pokazit: Jetzt hast du mir total den Appetit verdorben!Teď jsi mi úplně pokazil chuť!

splést: Du hast mich total irregemacht.Úplně jsi mě spletl.

úplně: Ich bin total pleite.Jsem úplně švorc.

úplný: totale Sonnenfinsternisúplné zatmění Slunce

znechutit: Es hat mich total angeekelt.Úplně mě to znechutilo.

total: eine totale Niederlage erleidenutrpět totální porážku