Hlavní obsah

soukromě

Příslovce

  • privatsoukromě podnikatprivat unternehmen

Vyskytuje se v

soukromý: der Privatunternehmer/Privatdetektivsoukromý podnikatel/detektiv

učitel: der Privatlehrersoukromý učitel

provozovat: eine Privatpraxis betreibenprovozovat soukromou praxi

zásah: der Eingriff ins Privatlebenzásah do soukromí

Besitz: privater/staatlicher Besitzsoukromý/státní majetek

rein: Das ist ein rein privates Gespräch.To je čistě soukromý rozhovor.

Stunde: (privat) Stunden in etw. nehmenbrát (soukromé) hodiny čeho

soukromě: privat unternehmensoukromě podnikat