Hlavní obsah

skupina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (několik osob nebo věcí) die Gruppeskupina domůeine Gruppe von Häusernhudební skupinadie (Musik)Band, die (Musik)Gruppe
  2. (kategorie, třída) die Gruppe, die Stufe, die Klassebiol. krevní skupinadie Blutgruppe

Vyskytuje se v

hydroxylový: die Hydroxylgruppehydroxylová skupina

krevní: die Blutgruppekrevní skupina

pátrací: die Suchmannschaft, der Suchtrupppátrací skupina

primární: die Primärgruppesociol. primární skupina

sestupový: die Abstiegsgruppesport. sestupová skupina

hip hop: die Hip-Hop-Gruppehiphopová skupina

odlepit se: sich von der Gruppe der Touristen entfernenodlepit se od skupiny turistů

roztřídit: die Kinder in drei Gruppen einteilenroztřídit děti do tří skupin

sdružit: die Spieler zu Gruppen von drei Personen zusammenfassensdružit hráče do skupin po třech

trhnout se: sich von der Gruppe losreißentrhnout se od skupiny

ubýt: Unsere Gruppe ist um drei Mitglieder kleiner geworden.Z naší skupiny ubyli tři členové.

vzbouřenecký: eine Meuterergruppevzbouřenecká skupina

je: Gruppen von je fünf Personenskupiny po pěti osobách

ausersehen: j-n als Leiter der Gruppe ausersehenzvolit koho vedoucím skupiny

stoppen: eine Reisegruppe an der Grenze stoppenzastavit skupinu turistů na hranici

unterscheiden: Man kann fünf Gruppen unterscheiden.Můžeme stanovit pět skupin.

skupina: die (Musik)Band, die (Musik)Gruppehudební skupina