Hlavní obsah

singen

Slovesosang, h. gesungen

Vyskytuje se v

Engel: die Engel im Himmel singen hörenvidět všechny svaté, slyšet zpívat andělíčky

rein: rein singenzpívat čistě

Begleitung: mit/ohne Begleitung singenzpívat s doprovodem/bez doprovodu

dazu: Sie sang, und er begleitete sie dazu.Zpívala a on ji při tom doprovázel.

ohnegleichen: Er singt ohnegleichen.Zpívá jedinečně.

reimen: Sang auf/mit Klang reimenrýmovat s

Takt: ein paar Takte singenzazpívat pár taktů

být: Es ist ihm nach Singen zumute.Je mu do zpěvu.

koleda: von Haus zu Haus Weihnachtslieder singenchodit na koledu

nota: nach Noten singenzpívat z not

prozpěvovat (si): Er singt bei der Arbeit vor sich hin.Prozpěvuje si při práci.

radostný: ein fröhliches Lied singenzpívat radostnou píseň

úchvatně: hinreißend singenúchvatně zpívat

zazpívat: Sing mir (et)was (vor).Zazpívej mi něco.

zazpívat si: Singen wir ein Lied!Zazpívejme si!

andělíček: die Engel singen hörenslyšet všechny andělíčky zpívat

chvála: auf j-n Lobeshymnen singenpět na koho samou chválu

píseň: Wes Brot ich ess(e), des Lied ich sing(e).Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

zpěv: Es war ihm nicht nach Singen zumute.přen. Nebylo mu do zpěvu.

Brot: Wes Brot ich ess(e), des Lied ich sing(e).Čí chleba jíš, toho píseň zpívej.