Hlavní obsah

schwach

Vyskytuje se v

Geschlecht: das schwache Geschlechtslabé pohlaví ženy

schwach: das schwache Geschlechtslabé pohlaví ženy

Seite: j-s schwache Seite seinbýt čí slabou stránkou matematika ap.

Charakter: einen schwachen/starken Charakter habenmít slabý/silný charakter

Leistung: eine schwache Leistung erbringenpodat slabý výkon

Geist: Der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach.Člověk míní, pánbůh mění.