Hlavní obsah

scheren

Slovesoschor/řidč. scherte, h. geschoren/řidč. geschert

  1. (o)stříhatSchafe scherenostříhat ovce
  2. zastřihnout, přistřihnout

Vyskytuje se v

Kamm: alle/alles über einen Kamm scherenměřit vše/všem jedním metrem

scheren: sich scherenum etw. zajímat se, starat se o co

scheren: Schafe scherenostříhat ovce

klidit se: Scher dich fort!Kliď se odtud!

nůžky: die Schneiderschere/Gartenschere/hydraulische Scherekrejčovské/zahradnické/hydraulické nůžky

ostříhat: Er wurde kahl geschoren.Ostříhali ho dohola.

sypat: Scher dich fort!, Pack dich!, Mach dich davon!Syp odtud!

vlas: j-m die Haare kämmen/waschen/scherenučesat/umýt/ostříhat komu vlasy

vlézt: Scher dich zum Teufel.přen. Vlez mi na záda.

vybočovat: Der dritte Läufer scherte ständig aus.Třetí závodník stále vybočoval.

trhnout: Du kannst mich mal!, Scher dich zum Teufel!Trhni si nohou!