Hlavní obsah

přemístit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

přemístit se: Sie sind in eine andere Gaststätte gezogen.Přemístili se do jiné restaurace.

versetzen: einen Stuhl näher zum Tisch versetzenpřemístit židli blíž ke stolu

verstellen: Das Buch muss jemand verstellt haben.Tu knihu musel někdo přemístit.

přemístit: die Bushaltestelle verlegenpřemístit zastávku autobusu