Hlavní obsah

překonaný

Vyskytuje se v

nechuť: seine Unlust überwindenpřekonat svou nechuť

ospalost: die Schläfrigkeit überwindenpřekonat ospalost

překážka: eine Hürde nehmenpřen. překonat překážku

trauma: das Kindheitstrauma überwindenhovor. překonat trauma z dětství

brechen: einen Rekord brechenzlomit/překonat rekord

Schwäche: die Schwäche überwindenpřekonat slabost

überwinden: Abneigung gegen j-n/etw. überwindenpřekonat odpor ke komu/čemu