Hlavní obsah

oft

Vyskytuje se v

doppelt: doppelt so oftdvakrát tak často

beruflich: beruflich oft unterwegs seinbýt služebně často na cestách

Knatsch: Bei ihnen gibt es oft Knatsch.Často u nich bývá mela.

surfen: Er surft oft im Internet.Často surfuje na internetu.

často: Es geschieht oft, dass ...Často se stává, že ...

dívat se: oft im Wörterbuch nachschlagenčasto se dívat do slovníku

hned: Das sieht man nicht so oft.To se hned tak nevidí.

hodně: sehr bald/ofthodně brzo/často

nachlazený: Er ist oft erkältet.Bývá často nachlazený.

rozjímat: Er sinnt oft über seine Zukunft nach.Často rozjímá o své budoucností.

větrat: Wir müssen oft lüften.Musíme často větrat.

vrážet: Im Nebel prallten die Autos oft gegeneinander.V mlze do sebe auta často vrážela.

vypínat: Der Strom wird oft abgestellt.Často nám vypínají proud.

živo: Im Haus herrscht oft reges Leben.V domě je často živo.

oft: wie oftjak často