Hlavní obsah

mehrmals

Vyskytuje se v

kreuzen: In unserem Leben haben sich unsere Wege mehrmals gekreuzt.Naše cesty se v našem životě mnohokrát zkřížily.

hodněkrát: Sie hat mir mehrmals geholfen.Hodněkrát mi pomohla.

několikrát: Sie haben sich mehrmals gestritten.Několikrát se pohádali.

po: mehrmalspo několikáté