Hlavní obsah

obličej

Podstatné jméno, rod mužský

  • das GesichtProtáhl obličej.Er machte ein langes Gesicht.smát se komu do obličejej-m ins Gesicht lachenudělat kyselý obličejein saures Gesicht machen

Vyskytuje se v

andělský: andělský obličejdas Engelsgesicht

chlapecký: chlapecký obličejdas Jungengesicht

tuctový: tuctový obličejdas Dutzendgesicht

brunátný: brunátný obličejpurpurrotes Gesicht

kabonit: kabonit obličejein finsteres Gesicht machen

natřít: natřít si obličej (krémem)sich das Gesicht (mit Creme) einreiben

nehezký: nehezký obličejein unschönes Gesicht

nehnutý: nehnutý výraz obličejeunbewegte Miene

nepěkný: nepěkný obličejein unschönes Gesicht

oblý: oblý obličejein rundliches Gesicht

ostrý: ostré rysy obličejescharfe Gesichtszüge

ostře: ostře řezané rysy obličejescharfe Gesichtszüge

otrávený: otrávený obličejverdrossenes Gesicht

půvabný: mít půvabný obličej/úsměvein anmutiges Gesicht/Lächeln haben

rozjasnit: rozjasnit obličejsein Gesicht verklären

umýt: umýt si krev z obličejedas Blut vom Gesicht abspülen

vyfouknout: Vyfoukla mu kouř do obličeje.Sie blies ihm Rauch ins Gesicht.

výrazný: výrazné rysy obličejemarkante Gesichtszüge

zastřít: Zastřela si obličej závojem.Sie verhüllte ihr Gesicht mit einem Schleier.

zjizvený: mít zjizvený obličejein narbiges Gesicht haben

zkřivený: obličej zkřivený nenávistívor Hass verzogenes Gesicht

abdrehen: das Gesicht abdrehenodvrátit obličej

alltäglich: ein alltägliches Gesicht habenmít tuctový obličej

schmal: schmales Gesicht habenmít úzký obličej

bergen: das Gesicht in den Händen bergenskrýt obličej v dlaních

drücken: Sie drückte ihr Gesicht in ein Kissen.Zabořila obličej do polštáře.

einreiben: sich das Gesicht (mit Sonnencreme) einreibennamazat si obličej (krémem na opalování)

fahl: fahl im Gesicht werdenzblednout v obličeji

Gedächtnis: Ich habe kein Gedächtnis für Gesichter.Nemám paměť na obličeje.

schlagen: j-n ins Gesicht schlagenmlátit koho do obličeje

schmieren: sich Creme ins Gesicht schmierennamazat si krémem obličej

spritzen: j-m Wasser ins Gesicht spritzenstříkat komu vodu do obličeje

umrahmen: Braunes Haar umrahmt sein Gesicht.Hnědé vlasy mu lemují obličej.

verklären: Ein Lächeln verklärte ihr Gesicht.Úsměv jí rozjasnil obličej.

aufsetzen: eine Amtsmiene aufsetzennasadit komisní/úřední obličej