Hlavní obsah

obličej

Podstatné jméno, rod mužský

  • das GesichtProtáhl obličej.Er machte ein langes Gesicht.smát se komu do obličejej-m ins Gesicht lachenudělat kyselý obličejein saures Gesicht machen

Vyskytuje se v

andělský: das Engelsgesichtandělský obličej

chlapecký: das Jungengesichtchlapecký obličej

tuctový: das Dutzendgesichttuctový obličej

brunátný: purpurrotes Gesichtbrunátný obličej

kabonit: ein finsteres Gesicht machenkabonit obličej

natřít: sich das Gesicht (mit Creme) einreibennatřít si obličej (krémem)

nehezký: ein unschönes Gesichtnehezký obličej

nehnutý: unbewegte Mienenehnutý výraz obličeje

nepěkný: ein unschönes Gesichtnepěkný obličej

oblý: ein rundliches Gesichtoblý obličej

ostrý: scharfe Gesichtszügeostré rysy obličeje

ostře: scharfe Gesichtszügeostře řezané rysy obličeje

otrávený: verdrossenes Gesichtotrávený obličej

půvabný: ein anmutiges Gesicht/Lächeln habenmít půvabný obličej/úsměv

rozjasnit: sein Gesicht verklärenrozjasnit obličej

umýt: das Blut vom Gesicht abspülenumýt si krev z obličeje

vyfouknout: Sie blies ihm Rauch ins Gesicht.Vyfoukla mu kouř do obličeje.

výrazný: markante Gesichtszügevýrazné rysy obličeje

zastřít: Sie verhüllte ihr Gesicht mit einem Schleier.Zastřela si obličej závojem.

zjizvený: ein narbiges Gesicht habenmít zjizvený obličej

zkřivený: vor Hass verzogenes Gesichtobličej zkřivený nenávistí

abdrehen: das Gesicht abdrehenodvrátit obličej

alltäglich: ein alltägliches Gesicht habenmít tuctový obličej

schmal: schmales Gesicht habenmít úzký obličej

bergen: das Gesicht in den Händen bergenskrýt obličej v dlaních

drücken: Sie drückte ihr Gesicht in ein Kissen.Zabořila obličej do polštáře.

einreiben: sich das Gesicht (mit Sonnencreme) einreibennamazat si obličej (krémem na opalování)

fahl: fahl im Gesicht werdenzblednout v obličeji

Gedächtnis: Ich habe kein Gedächtnis für Gesichter.Nemám paměť na obličeje.

schlagen: j-n ins Gesicht schlagenmlátit koho do obličeje

schmieren: sich Creme ins Gesicht schmierennamazat si krémem obličej

spritzen: j-m Wasser ins Gesicht spritzenstříkat komu vodu do obličeje

umrahmen: Braunes Haar umrahmt sein Gesicht.Hnědé vlasy mu lemují obličej.

verklären: Ein Lächeln verklärte ihr Gesicht.Úsměv jí rozjasnil obličej.

aufsetzen: eine Amtsmiene aufsetzennasadit komisní/úřední obličej

obličej: ein saures Gesicht machenudělat kyselý obličej