Hlavní obsah

moralisch

Vyskytuje se v

morálně: ein moralisch reifer Menschmorálně vyspělý člověk

mravně: ein moralisch verdorbener Menschmravně zkažený člověk

mravní: die moralische Verantwortung für etw. habenmít mravní odpovědnost za co

mravoučný: moralische Ratschlägemravoučné rady

převaha: körperliche/geistige/moralische Überlegenheittělesná/duševní/morální převaha