Hlavní obsah

morální

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

nemorální: nemorální společnostunmoralische Gesellschaft

převaha: tělesná/duševní/morální převahakörperliche/geistige/moralische Überlegenheit

morální: morální napomínánídie Moralpredigt