Hlavní obsah

medizinisch

Vyskytuje se v

Zweck: ein Gerät für medizinische Zweckepřístroj pro lékařské účely

případ: der medizinische Fall/Rechtsfalllékařský/právní případ

uhlí: medizinische Kohlemed. živočišné uhlí

zdravotnický: medizinisches Personalzdravotnický personál

kapacita: die medizinische Kapazitätlékařská kapacita

lékařský: medizinischer Berichtlékařská zpráva

medicína: an der Medizinischen Fakultät studierenstudovat na medicíně