Hlavní obsah

medicína

Vyskytuje se v

celostní: celostní medicínaganzheitliche Medizin, die Ganzheitsmedizin

humánní: med. humánní medicínadie Humanmedizin

nukleární: med. nukleární medicínadie Nuklearmedizin

beschließen: Er beschloss, Medizin zu studieren.Rozhodl se studovat medicínu.