Hlavní obsah

medicína

Vyskytuje se v

humánní: med. humánní medicínadie Humanmedizin

nukleární: med. nukleární medicínadie Nuklearmedizin

beschließen: Rozhodl se studovat medicínu.Er beschloss, Medizin zu studieren.

medicína: alternativní medicínadie Alternativmedizin