Hlavní obsah

loben

Vyskytuje se v

Klee: j-n/etw. über den grünen Klee lobenvychvalovat koho/co do nebe

angedeihen: j-m ein verdientes Lob angedeihen lassendopřát komu zaslouženou chválu

bedenken: j-n großzügig mit Lob bedenkenkoho velkoryse pochválit

hervorheben: die Verdienste der Soldaten lobend hervorhebenpochvalně vyzdvihnout zásluhy vojáků

man: Man lobt ihn.Lidé ho chválí.

chvála: nešetřit chváloumit Lob nicht geizen

pochvala: zasloužit si pochvaludas Lob verdienen

pochválit: pochválit čí výkonj-s Leistung loben

pochvalovat (si): pochvalovat si letní dovolenousich über den Sommerurlaub lobend aussprechen

přechválit: Jen ho nepřechval!Lobe ihn nicht zu früh!

den: Nechval dne před večerem.Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.

vychválit: vychválit koho/co do nebesj-n/etw. in den Himmel heben, j-n über den grünen Klee loben