Hlavní obsah

krásně

Příslovce

  • schönkrásně malovat/mluvitschön malen/sprechenVenku je krásně.Draußen ist es schön.

Vyskytuje se v

krásný: schöne Literatur/die Belletristikkrásná literatura

kouzelně: zauberhaft schön seinbýt kouzelně krásný

plesat: über schönes Wetter jubelnplesat nad krásným počasím

Venuše: schön wie Venuskrásná jako Venuše

vroubený: eine von schönen Stränden umsäumte Inselostrov vroubený krásnými plážemi

vylákat: Das schöne Wetter lockte sie ins Freie.Krásné počasí je vylákalo ven.

zároveň: Sie ist schön und zugleich intelligent.Je krásná a zároveň inteligentní.

schön: einen schönen Urlaub am Meer verbringenstrávit krásnou dovolenou u moře

selten: Das ist ein selten schöner Hund!To je obzvlášť krásný pes!

so: Es ist hier so schön!Je tady tak krásně!

Tag: eines schönen Tagesjednoho krásného dne

welcher, welche, welches: das Kind, welches das schönste Bild gemalt hatdítě, které namalovalo nejkrásnější obrázek

krásně: schön malen/sprechenkrásně malovat/mluvit