Hlavní obsah

kontrola

Vyskytuje se v

jakost: die Qualitätskontrollekontrola jakosti

namátkový: die Stichprobenkontrollenamátková kontrola

pasový: die Passkontrollepasová kontrola

rozpočtový: die Budgetkontrollerozpočtová kontrola

rychlostní: die Geschwindigkeitskontrollerychlostní kontrola

výstupní: die Ausgangskontrolle (von Produkten)výstupní kontrola (výrobků)

proplout: sich durch die Kontrolle schwindelnproplout kontrolou

přísný: strenge Kontrolle/Zuchtpřísná kontrola/kázeň

vymknout se: j-s Kontrolle entgleiten, außer Kontrolle geratenvymknout se čí kontrole

vzájemný: gegenseitige Kontrolle/gegenseitiges Vertrauenvzájemná kontrola/důvěra

zostřit se: Die Gepäckkontrolle wurde strenger.Zostřila se kontrola zavazadel.

Kontrolle: j-n/etw. unter Kontrolle haltendržet koho/co pod kontrolou

durchlaufen: Das Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.Produkt projde několika kontrolami kvality.

kontrola: die Fahrkartenkontrollekontrola jízdenek