Hlavní obsah

ewig

Přídavné jméno

Přídavné jméno

  1. (auf) immer und ewig hovor.navěky, navždy

Vyskytuje se v

Leben: das ewige Lebenvěčný život, věčnost

Tag: ewig und drei Tagecelou věčnost čekat ap.

Gedächtnis: zum ewigen Gedächtnisna věčnou památku

kribbelig: Dieses ewige Warten macht mich ganz kribbelig.Toto věčné čekání mě dost vytáčí.

památka: zum ewigen Gedächtnisna věčnou památku

věčný: ewiges Lichtcírk. věčné světlo

dávný: seit ewigen Zeitenod dávných dob

kritik: ewiger Grantlervěčný kritik

nic: Nichts dauert ewig.Nic netrvá věčně.

odvěký: ewige Wahrheitodvěká pravda

ewig: (auf) immer und ewignavěky, navždy