Hlavní obsah

eisern

Vyskytuje se v

Ration: eiserne Rationželezná zásoba

Vorhang: der Eiserne Vorhangželezná opona ideologická hranice

Bestand: die eisernen Bestände auffüllendoplnit železné zásoby

Griff: mit eisernem Griffželeznou rukou držet zloděje ap.

Gesundheit: eine eiserne/robuste Gesundheit habenmít železné zdraví

kázeň: železná kázeňeiserne Disziplin

opona: železná oponaEiserner Vorhang

zásoba: železná zásobaeiserner Bestand

železný: přen. publ. železná oponaEiserner Vorhang