Hlavní obsah

dlužit

Nedokonavé sloveso

  • schuldenKolik ti dlužím?Was schulde ich dir?

Vyskytuje se v

dlužný: dlužit schuldig seinbýt dlužen

omluva: Ich schulde dir eine Entschuldigung.Dlužím ti omluvu.

vindra: Ich schulde dir keinen Groschen mehr!Nedlužím ti už ani vindru!

zůstat: j-m nichts schuldig bleibennezůstat komu nic dlužen

Rechenschaft: j-m keine Rechenschaft schuldig seinnezůstat komu nic dlužen

Geld: j-m Geld borgen/schuldenpůjčit/dlužit peníze komu

kriegen: Ich kriege noch 5 Euro von dir.Dostanu od tebe ještě 5 euro., Dlužíš mi ještě 5 euro.

schuldig: Ich bin ihm noch fünf Euro schuldig.Dlužím mu ještě pět eur.

dlužit: Was schulde ich dir?Kolik ti dlužím?