Hlavní obsah

Stütze

Vyskytuje se v

stützen: sich stützenauf j-n/etw. opřít se o koho/co

Stock: sich auf einen Stock stützenopírat se o hůl