Hlavní obsah

Brust

Die, podstatné jméno~, -ü-e

  1. sich in die Brust werfen bít se v prsa naparovat se
  2. mit geschwellter Brust s vypnutou hrudí hrdě
  3. einen zur Brust nehmen hovor.přihnout si, dát si do nosa

Vyskytuje se v

Pistole: j-m die Pistole auf die Brust setzenpřitlačit koho ke zdi, dát ultimátum komu

Knoten: einen Knoten in der Brust habenmít bulku v prsu

Brust: sich in die Brust werfenbít se v prsa naparovat se