Hlavní obsah

trotz

Předložka; s Gen/<span class='g'>gespr. auch</span> 3. pád

Der, podstatné jméno~es

Vyskytuje se v

Widerstand: allen Widerständen zum Trotznavzdory všem překážkám

all: trotz aller Bemühungenpřes veškeré snahy

alledem: trotz alledempřes to všechno