Hlavní obsah

Kelch

Vyskytuje se v

heben: auf j-s Wohl den Kelch hebenpozvednout kalich na čí zdraví

Kelch: den (bitteren) Kelch bis auf den Grund/zur Neige leeren (müssen)(muset) vypít kalich hořkosti až do dna