Hlavní obsah

Himmel

Der, podstatné jméno~s, bás. ~

  1. obloha, nebeDer Himmel bewölkt sich.Obloha se zatahuje.unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem
  2. ráj, nebe, nebesa v křesťanství ap.im Himmel seinbýt v nebi mrtvý
  3. euf.nebesa, Bůh vyšší moc

Der, podstatné jméno~s, bás. ~

  1. aus heiterem Himmel hovor.z čistého nebe neočekávaně
  2. j-n/etw. in den Himmel heben hovor.vynášet koho/co do nebe
  3. im sieb(en)ten Himmel sein hovor.být v sedmém nebi
  4. Weiß der Himmel! hovor.Bůh ví!
  5. j-m das Blaue vom Himmel versprechen slibovat komu modré z nebe
  6. Gebe es der Himmel! -li bůh!

Vyskytuje se v

Blitz: wie ein Blitz aus heiterem Himmeljako blesk z čistého nebe

Engel: die Engel im Himmel singen hörenvidět všechny svaté, slyšet zpívat andělíčky

Geschenk: ein Geschenk des Himmelsdar z nebe

heiter: wie ein Blitz aus heiterem Himmeljako blesk z čistého nebe

Himmel: aus heiterem Himmelz čistého nebe neočekávaně

herab: vom Himmel herabz nebe dolů

aufhellen: Der Himmel hellt sich auf.Obloha se vyjasňuje.

sehen: zum Himmel sehenhledět do nebe

Stern: Der Stern strahlt am Himmel.Hvězda září na nebi.

verschleiern: přen. Der Himmel verschleierte sich.Obloha se zatáhla.

Wink: přen. ein Wink des Himmels/Schicksalsznamení nebes/osudu

Blaue: j-m das Blaue vom Himmel versprechenkomu slibovat modré z nebe