Hlavní obsah

důkaz

Podstatné jméno, rod mužský

  • der Beweis, der Nachweispodat důkazeinen Beweis erbringenhmatatelný důkazein greifbarer Beweispráv. usvědčující důkazein schlüssiger Beweis

Vyskytuje se v

nedostatek: mangels Beweise/aus Mangel an Beweisenz nedostatku/pro nedostatek důkazů

nepřímý: mittelbarer Beweispráv. nepřímý důkaz

tíha: die Beweislasttíha důkazů

dostatečný: hinreichende Beweisedostatečné důkazy

konkrétní: keinen konkreten Beweis habennemít konkrétní důkaz

noetický: noetischer Beweisnoetický důkaz

padělání: die Verfälschung der Beweisepadělání důkazů

pravost: ein Beweis für die Echtheit der Handschriftdůkaz pravosti rukopisu

zprostit: Sie wurde mangels Beweises freigesprochen.Byla zproštěna obžaloby pro nedostatek důkazů.

liefern: einen Beweis für etw. lieferndát důkaz pro co, dokázat co

ablegen: einen Beweis für etw. ablegenpředložit důkaz čeho

Beweis: den Beweis für etw. erbringenpodat důkaz čeho

erbringen: die Beweise erbringenpodat důkazy, dokázat

ergeben: Die Untersuchung ergab keinen Beweis seiner Schuld.Vyšetřování neprokázalo žádný důkaz o jeho vině.

hierfür: Die Beweise hierfür sind eindeutig.Důkazy pro to jsou jednoznačné.

stützen: eine Behauptung auf Beweise stützenpodpořit tvrzení důkazy

důkaz: ein greifbarer Beweishmatatelný důkaz