Hlavní obsah

erbringen

Slovesoerbrachte, h. erbracht

  1. přinést zlepšení, výsledek ap.
  2. obstarat, sehnat peníze ap.často se užívá ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesadie Beweise erbringenpodat důkazy, dokázat

Vyskytuje se v

Beweis: podat důkaz čehoden Beweis für etw. erbringen

Leistung: podat slabý výkoneine schwache Leistung erbringen

důkaz: podat důkazeinen Beweis erbringen

erbringen: podat důkazy, dokázatdie Beweise erbringen