Hlavní obsah

důkaz

Podstatné jméno, rod mužský

  • der Beweis, der Nachweispodat důkazeinen Beweis erbringenhmatatelný důkazein greifbarer Beweispráv. usvědčující důkazein schlüssiger Beweis

Vyskytuje se v

nedostatek: z nedostatku/pro nedostatek důkazůmangels Beweise/aus Mangel an Beweisen

nepřímý: práv. nepřímý důkazmittelbarer Beweis

tíha: tíha důkazůdie Beweislast

dostatečný: dostatečné důkazyhinreichende Beweise

konkrétní: nemít konkrétní důkazkeinen konkreten Beweis haben

noetický: noetický důkaznoetischer Beweis

padělání: padělání důkazůdie Verfälschung der Beweise

pravost: důkaz pravosti rukopisuein Beweis für die Echtheit der Handschrift

zprostit: Byla zproštěna obžaloby pro nedostatek důkazů.Sie wurde mangels Beweises freigesprochen.

liefern: einen Beweis für etw. lieferndát důkaz pro co, dokázat co

ablegen: einen Beweis für etw. ablegenpředložit důkaz čeho

Beweis: den Beweis für etw. erbringenpodat důkaz čeho

Beweis: Der Angeklagte wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen.Obžalovaný byl pro nedostatek důkazů osvobozen.

erbringen: die Beweise erbringenpodat důkazy, dokázat

ergeben: Die Untersuchung ergab keinen Beweis seiner Schuld.Vyšetřování neprokázalo žádný důkaz o jeho vině.

hierfür: Die Beweise hierfür sind eindeutig.Důkazy pro to jsou jednoznačné.

stützen: eine Behauptung auf Beweise stützenpodpořit tvrzení důkazy