Hlavní obsah

ausreden

Vyskytuje se v

tausend: tausend Ausreden habenmít tisíc výmluv

allerlei: allerlei Ausreden habenmít všelijaké výmluvy

Ausrede: hovor. eine faule Ausredeplaná výmluva

billig: billige Ausreden habenmít laciné výmluvy

parat: eine Ausrede parat habenmít připravenu výmluvu

solcherlei: Solcherlei Ausreden kenne ich!Takové výmluvy znám!

výmluva: vymyslet si chabou výmluvusich eine lahme Ausrede ausdenken

vymluvit: Nedal si to vymluvit.Er ließ es sich nicht ausreden.

žádný: Žádné výmluvy.Keine Ausreden.