Hlavní obsah

ausreden

Vyskytuje se v

tausend: tausend Ausreden habenmít tisíc výmluv

allerlei: allerlei Ausreden habenmít všelijaké výmluvy

Ausrede: hovor. eine faule Ausredeplaná výmluva

billig: billige Ausreden habenmít laciné výmluvy

parat: eine Ausrede parat habenmít připravenu výmluvu

solcherlei: Solcherlei Ausreden kenne ich!Takové výmluvy znám!

výmluva: sich eine lahme Ausrede ausdenkenvymyslet si chabou výmluvu

vymluvit: Er ließ es sich nicht ausreden.Nedal si to vymluvit.

žádný: Keine Ausreden.Žádné výmluvy.

ausreden: sich ausredenvymluvit se, vypovídat se kamarádce ap.