Hlavní obsah

aufrecht

Vyskytuje se v

halten: Halte dich aufrecht!Drž se zpříma!

aufrecht: aufrechte Haltung habenmít vzpřímené držení těla