Hlavní obsah

antun

Vyskytuje se v

Gewalt: sich Dat Gewalt antun müssenmuset se (při)nutit k práci ap.

immerhin: Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.

antun: j-m ein Leid antunublížit komu