Hlavní obsah

achtens

Příslovce

  • za osmé při výčtu

Vyskytuje se v

acht(er,e,es): jeder Achtekaždý osmý

acht(er,e,es): das achte Kapitelosmá kapitola

achten: seine Eltern achtenvážit si rodičů

achten: die Gesetze achtendbát zákonů

Alter: das Alter achtenvážit si stáří

Figur: Er achtet auf seine Figur.Dbá na svou figuru/postavu.

Ruf: auf seinen Ruf achtendbát o svou pověst

Sauberkeit: auf Sauberkeit achtendbát na čistotu

linie: dávat si pozor na liniiauf die Linie achten

ctít: ctít zákonyGesetze achten

čistota: dbát na čistotuauf Sauberkeit achten

třída: chodit do osmé třídydie achte Klasse besuchen

úprava: dbát na úpravu zevnějškuauf sein Äußeres achten

zevnějšek: dbát na svůj zevnějšekauf sein Äußeres achten