Hlavní obsah

abgelaufen

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

Hacke: sich Dat die Hacken nach etw. ablaufenušoupat si nohy pro co, kvůli čemu

Rang: j-m den Rang ablaufenvypálit komu rybník

Sohle: sich Dat die Sohlen nach etw. ablaufenuběhat si nohy za čím, kvůli čemu

ablaufen: das Wasser aus der Wanne ablaufen lassennechat vytéci vodu z vany

Schuhsohle: sich Dat die Schuhsohlen nach etw. ablaufenuběhat si nohy kvůli čemu

běhat: verschiedene Ämter ablaufenběhat po úřadech

vypršet: Die Zahlungsfrist ist abgelaufen.Platební lhůta vypršela.

hodiny: j-s Uhr ist abgelaufenkomu odbíjí poslední hodinka