Hlavní obsah

abgelaufen

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

Hacke: sich Dat die Hacken nach etw. ablaufenušoupat si nohy pro co, kvůli čemu

Rang: j-m den Rang ablaufenvypálit komu rybník

Sohle: sich Dat die Sohlen nach etw. ablaufenuběhat si nohy za čím, kvůli čemu

ablaufen: das Wasser aus der Wanne ablaufen lassennechat vytéci vodu z vany

ablaufen: Deine Zeit ist abgelaufen.Tvůj čas vypršel.

Schuhsohle: sich Dat die Schuhsohlen nach etw. ablaufenuběhat si nohy kvůli čemu

běhat: běhat po úřadechverschiedene Ämter ablaufen

vypršet: Platební lhůta vypršela.Die Zahlungsfrist ist abgelaufen.

hodiny: komu odbíjí poslední hodinkaj-s Uhr ist abgelaufen