Hlavní obsah

Wunde

Vyskytuje se v

Wunder: kein Wunderžádný div

wund liegen: sich wund liegenproležet se, utrpět proleženiny

hoffen: auf ein Wunder hoffenvěřit v zázrak

abheilen: gut abheilende Wundendobře se hojící rány

scheuern: Die Schuhe haben mir die Fersen wund gescheuert.Mám od bot rozedřené paty.

verwachsen: Die Wunde ist verwachsen.Rána srostla.

div: kein Wundernení divu

místo: wunder Punktbolavé místo

zázrak: wunderbarerweise, wie durch ein Wunderjako zázrakem

cukat: Ihm zuckt es in der Wunde.Cuká mu v ráně.

dřít: Meine neuen Schuhe reiben mir die Fersen wund.Nové boty mě dřou na patách.

lízat: Die Katze leckt sich ihre Wunde.Kočka si líže ránu.

otlačený: wund geschriebene Fingerotlačené prsty (z psaní)

otlačit (si): Ich habe mir den Daumen wund gedrückt.Otlačil jsem si palec.

rána: eine tiefe/offene/verheilte Wundehluboká/otevřená/zacelená rána

umýt: j-m den Schmutz aus der Wunde auswaschenumýt komu nečistotu z rány

vyčistit se: Die Wunde reinigte sich.Rána se vyčistila.

vyléčit se: Die Wunde ist gut (aus)geheilt.Rána se dobře vyléčila.

vysát: das Gift aus der Wunde (aus)saugenvysát jed z rány

zacelit se: Die Wunde ist schon zugeheilt.Rána se už zacelila.

zahojit se: Die Wunde ist gut (ab)geheilt.Rána se dobře zahojila.

zanítit se: Seine Wunde hat sich entzündet.Rána se mu zanítila.

zašít: Die Wunde muss vernäht werden.Rána se musí zašít.

zahojit: Die Zeit heilt alle Wunden.Čas všechno zahojí.

zjitřit: alte Wunden aufreißenzjitřit staré rány

wund: hovor. sich die Füße nach etw. wund laufenuběhat si nohy, uběhat se za čím