Hlavní obsah

Politik

Die, podstatné jméno~, ~en; mst Sg

  1. politika americká, zahraniční ap.
  2. politika, taktika způsob jednání

Vyskytuje se v

durchleuchten: Alle Personen im Umfeld des Politikers wurden durchleuchtet.Všechny osoby z okolí tohoto politika se prověřovaly.

sprechen: mluvit o počasí/cenách/politicevom Wetter/von den Preisen/über Politik sprechen

agresivní: die Aggressionspolitikagresivní politika

deficitní: die Defizitpolitikdeficitní politika

domácí: die Inlandspolitikdomácí politika

expanzivní: die Expansionspolitikexpanzivní politika

firemní: die Firmenpolitikfiremní politika

izolační: die Isolationspolitikizolační politika

měnový: die Währungsreform/Währungspolitikměnová reforma/politika

mocenský: die Machtpolitikmocenská politika

politika: die Steuerpolitikdaňová politika

populační: die Bevölkerungsexplosion/Bevölkerungspolitikpopulační exploze/politika

protiinflační: die Antiinflationspolitikprotiinflační politika

protimonopolní: die Antimonopolpolitikprotimonopolní politika

regionální: die Regionalpolitikregionální politika

zákulisní: die Hintergrundpolitikzákulisní politika

opovrhovat: die Politiker verachtenopovrhovat politiky

průlom: der Durchbruch in der Kreditpolitikprůlom v úvěrové politice

radikální: ein radikaler/extremer Politikerradikální politik

státotvorný: eine staatsbildende Politik führenvést státotvornou politiku

vyzpovídat: Der Journalist fragte einen bekannten Politiker aus.Novinář vyzpovídal známého politika.

zkrachovat: Die Friedenspolitik ist völlig gescheitert.Mírová politika zcela zkrachovala.

poctivost: S poctivostí nejdál dojdeš.Ehrlichkeit ist die beste Politik.