Hlavní obsah

Nutzer

Der, podstatné jméno~s, ~

Vyskytuje se v

prospěch: von etw. einen Nutzen habenmít z čeho prospěch

užitečný: Der kann dir von Nutzen sein.Může ti být užitečný.

užitek: von etw. Nutzen habenmít z čeho užitek

využít: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít každé volné minuty k čemu

přinést: j-m mehr Schaden als Nutzen bringenpřinést komu víc škody než užitku

einbringen: j-m Nutzen einbringenpřinášet komu užitek

dieser, diese, dieses: Dies war von großem Nutzen.To(to) bylo velmi užitečné.

Minute: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minuty

nutzen: j-m/etw. etwas nutzenbýt trochu užitečný komu/čemu

Nutzen: (k)einen Nutzen von etw. haben(ne)mít z čeho užitek

optimal: etw. optimal nutzenco optimálně využít

Schaden: weder Schaden noch Nutzen von etw. habennemít z čeho ani škodu, ani užitek