Hlavní obsah

Katze

Vyskytuje se v

kaufen: die Katze im Sack kaufenkupovat zajíce v pytli

eingehen: Unsere Katze ist bald danach aus Kummer eingegangen.Naše kočka pak brzy nato pošla žalem.

nehmen: eine Katze auf den Schoß nehmenvzít kočku na klín

Paarung: die Paarung der Katzenpáření koček

Strich: eine Katze gegen den Strich streichelnhladit kočku proti srsti

Katze: die Katze im Sack kaufenkupovat zajíce v pytli