Hlavní obsah

Hotel

Das, podstatné jméno~s, ~s

Vyskytuje se v

Stern: c!hotel je pětihvězdičkovýdas Hotel hat fünf Sterne

belegen: c!Hotel je plně obsazen.Das Hotel ist voll belegt.

unterkommen: ubytovat se v c!hoteluin einem Hotel unterkommen

dvorana: die Hotelhalledvorana hotelu

hotel: das Stundenhotelhodinový hotel

přepychový: das Luxushotelpřepychový hotel

řetězec: die Hotelketteřetězec hotelů

jak: Sobald ich ins c!Hotel gelange, rufe ich dich an.Jak se dostanu do hotelu, zavolám ti.

komfort: das c!Hotel mit allem Komforthotel s plným komfortem

komfortní: das Komforthotelkomfortní hotel

mamahotel: pohodlí mamahoteluder Komfort des Hotels Mama

nocovat: im c!Hotel übernachtennocovat v hotelu

obléhat: Das c!Hotel wurde von vielen Journalisten belagert.Mnoho novinářů obléhalo hotel.

pokoj: ein Zimmer im c!Hotel mietenpronajmout si pokoj v hotelu

spát: in einem c!Hotel übernachtenspát v hotelu

vyhovovat: Dieses c!Hotel genügt unseren Bedürfnissen nicht.Tento hotel nevyhovuje našim potřebám.

vyspat se: Ich musste im c!Hotel schlafen.Musel jsem se vyspat v hotelu.

žehlírna: die Plätterei des c!Hotelsžehlírna hotelu