Hlavní obsah

Hoffnung

Vyskytuje se v

geben: j-m neue Hoffnung gebendát komu novou naději

trügerisch: sich trügerischen Hoffnungen hingebenoddávat se klamným nadějím

zerschlagen: j-s Hoffnungen zerschlagenzmařit naděje koho

eitel: sich keine eitlen Hoffnungen machennedělat si marné naděje

naděje: die einzige/letzte Hoffnungjediná/poslední naděje

klamný: trügerische Hoffnungenklamné naděje

mlhavý: nur eine vage Hoffnung auf etw. habenmít jen mlhavou naději na co

nepříliš: nicht zu große Hoffnungennepříliš velké naděje

ožít: Ihre Hoffnung wurde wieder lebendig.Její naděje znovu ožila.