Hlavní obsah

Erfolg

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • úspěchvon Erfolg gekrönt seinbýt korunován úspěchemetw. mit/ohne Erfolg tundělat co s úspěchem/bez úspěchu

Vyskytuje se v

Arbeit: Ohne Arbeit kein Erfolg.Bez práce nejsou koláče.

in: in der Schule Erfolg habenmít úspěch ve škole

beachtlich: einen beachtlichen Erfolg erreichendosáhnout pozoruhodného úspěchu

beglückwünschen: j-n zu seinem Erfolg beglückwünschenpoblahopřát komu k jeho úspěchu

bescheiden: Ihm war kein Erfolg beschieden.Úspěch mu nebyl souzen.

Gewähr: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.Všechny údaje jsou bez záruky.

Rausch: im Rausch des Erfolgsv opojení úspěchu

ringen: um Erfolg ringenusilovat o úspěch

Schlüssel: der Schlüssel zum Erfolgklíč k úspěchu

sosehr: Sosehr wir uns auch anstrengten, wir hatten nie Erfolg.Jakkoli jsme se snažili, nikdy jsme neměli úspěch.

verhelfen: j-m zum Erfolg verhelfendopomoci komu k úspěchu