Hlavní obsah

Beschäftigte

Vyskytuje se v

Leute: Die Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute.Továrna zaměstnává více jak 200 lidí.

drobnost: sich mit Kleinigkeiten beschäftigenzabývat se drobnostmi

hodně: viel beschäftigthodně zaměstnaný

triviální: sich mit einem trivialen Problem beschäftigenzabývat se triviálním problémem

zaneprázdněný: Er ist sehr beschäftigt.Je velmi zaneprázdněný.

zaneprázdnit: Er ist vollauf mit einer anspruchsvollen Aufgabe beschäftigt.Je zcela zaneprázdněn náročným úkolem.

beschäftigen: sich beschäftigenmit j-m/etw. zabývat se kým/čím filozofií ap., starat se o koho/co, věnovat se komu/čemu