Hlavní obsah

Beschäftigte

Vyskytuje se v

beschäftigen: sich beschäftigenmit j-m/etw. zabývat se kým/čím filozofií ap., starat se o koho/co, věnovat se komu/čemu

beschäftigen: Wie viel Leute beschäftigt er?Kolik lidí zaměstnává?

Leute: Die Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute.Továrna zaměstnává více jak 200 lidí.

drobnost: zabývat se drobnostmisich mit Kleinigkeiten beschäftigen

hodně: hodně zaměstnanýviel beschäftigt

triviální: zabývat se triviálním problémemsich mit einem trivialen Problem beschäftigen

zaneprázdněný: Je velmi zaneprázdněný.Er ist sehr beschäftigt.

zaneprázdnit: Je zcela zaneprázdněn náročným úkolem.Er ist vollauf mit einer anspruchsvollen Aufgabe beschäftigt.