Hlavní obsah

Ast

Vyskytuje se v

abschlagen: Äste vom Baum abschlagenosekat větve ze stromu

senken: Die Äste senkten sich unter der Last des Schnees.Větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.

zalomit: einen Ast knickenzahrad., vin. zalomit větev

holý: nackte Bäume/Ästeholé stromy/větve

maskovat: die Grube mit Ästen tarnenmaskovat jámu větvemi

odlomit: den Ast vom Baum abbrechenodlomit větev od stromu

pohupovat se: Der Affe baumelte am Ast.Opice se pohupovala na větvi.

polekat: Das Knistern der Äste hat ihn erschreckt.Chrastění větví ho polekalo.

prasknout: Der Ast brach unter seinem Gewicht.Větev pod jeho vahou praskla.

ulámat: trockene Äste abbrechenulámat suché větve

vyřezat: dürre Äste vom Baum absägenvyřezat ze stromu suché větve

zlámaný: gebrochener Astzlámaná větev

zlomit se: Der Ast ist beim starken Wind abgebrochen.Větev se v silném větru zlomila.

řezat: den Ast absägen, auf dem man sitztřezat si pod sebou větev

větev: den Ast absägen, auf dem man sitztuřezávat si pod sebou větev