Hlavní obsah

škoda

Příslovce

  • schadeTo je škoda vyhodit.Es ist zu schade zum Wegschmeißen.

Vyskytuje se v

celkový: der Gesamtschadencelková škoda

materiální: materieller Schadenpráv. materiální škoda

příčina: die Todesursache/Feuerursache/Schadenursachepříčina smrti/požáru/škody

původce: der Schadenverursacherpůvodce škod

věcný: der Sachschadenvěcná škoda

hmotný: j-m/etw. einen Sachschaden zufügenzpůsobit komu/čemu hmotnou škodu

milionový: Millionenschadenmilionové škody

nenapravitelný: irreparable Schädennenapravitelné škody

neodčinitelný: unersetzliche Schädenneodčinitelné škody

požadovat: Schadenersatz fordernpožadovat náhradu škody

stanovit: die Höhe des Schadens feststellenstanovit výši škod

škoda: Es ist zu schade zum Wegschmeißen.To je škoda vyhodit.

uvolit se: sich zum Schadenersatz herbeilassenuvolit se k náhradě škody

užitek: mehr Schaden als Nutzenvíc škody než užitku

věčný: etw. Akk, um etw. ist ewig schadeexpr. čeho je věčná škoda

vynahradit: einen Schaden wiedergutmachenvynahradit škodu

zažalovat: j-n auf Schadenersatz verklagenzažalovat koho o náhradu škody

značný: einen erheblichen Schaden verursachenzpůsobit značnou škodu

přinést: j-m mehr Schaden als Nutzen bringenpřinést komu víc škody než užitku

absehbar: Das sind absehbare Schäden.To jsou předvídatelné škody.

feststellen: die Höhe des Schadens feststellenstanovit výši škod

ob: Ob er will oder nicht, er muss den Schaden ersetzen.Ať chce nebo ne, škodu musí nahradit.

Schaden: weder Schaden noch Nutzen von etw. habennemít z čeho ani škodu, ani užitek