Hlavní obsah

šíření

Vyskytuje se v

šíře: die Stoffbreitešíře látky

nákaza: Ihre Ideen verbreiten sich wie die Pest.Jejich názory se šířily jako nákaza.

sláva: j-s Ruhm verbreitenšířit čí slávu

rychlost: sich in Blitzschnelle verbreitenšířit se rychlostí blesku

Aufklärung: die Aufklärung verbreitenšířit osvětu

ausstreuen: přen. ein Gerücht ausstreuenšířit fámu

umgehen: Im Kindergarten gehen die Masern um.Ve školce se šíří spalničky.

verbreiten: die Nachrichten verbreitenšířit zprávy