Hlavní obsah

überwinden

Vyskytuje se v

Schwäche: die Schwäche überwindenpřekonat slabost

stark: starke Schmerzen überwindenpřekonávat silné bolesti

überwinden: sich überwindenzu etw. přemoci se, překonat se, přimět se k čemu