Hlavní obsah

stěží

Příslovce

Vyskytuje se v

combinare: přen. combinare il pranzo con la cenajen stěží vyžít být velmi chudý

fatica: a faticastěží, s námahou, namáhavě, obtížně, těžce, ztěžka

fatica: far fatica a fare qcje stěží moci co, s obtížemi se snažit o co

stento: a stentostěží, sotva, s obtížemi, namáhavě, s vypětím (všech) sil

difficile: È difficile che venga.Jen těžko/stěží přijde.

stentare: Stenta a pagare.Sotva/Stěží zaplatí.

: sì e nostěží, sotva