Hlavní obsah

proposizione

Vyskytuje se v

temporale: (proposizione) temporalečasová věta

causale: gramm. proposizione causalevedlejší věta příčinná

concessivo: gramm. proposizione concessivapřípustková věta

condizionale: proposizione condizionalesouvětí podmínkové

consecutivo: gramm. proposizione consecutivavěta důsledková

coordinato: gramm. proposizione coordinatavěta souřadná

dipendente: gramm. proposizione dipendentevedlejší věta, věta závislá na větě řídící

esclamativo: gramm. proposizione esclamativazvolací věta

esclusivo: gramm. proposizione esclusivavylučovací věta

interrogativo: gramm. proposizione interrogativavěta tázací

modale: proposizione modale(vedlejší) věta způsobová

principale: gramm. proposizione principalehlavní věta

relativo: proposizione relativavztažná věta

subordinato: gramm. proposizione subordinatavedlejší věta

hlavní: proposizione principale/reggenteling. hlavní věta

souřadný: proposizione complessaling. souvětí souřadné

tázací: proposizione interrogativaling. tázací věta

účelový: proposizione finaleling. věta účelová

věta: proposizione/frase principale/subordinataling. hlavní/vedlejší věta

vztažný: proposizione relativavztažná věta

proposizione: proposizione principale/subordinatavěta hlavní/vedlejší